• Život v meste
  • 29.01.2016 08:15

Ministerstvo rozhodlo, ako budú sanovať skládku

0 0
Ministerstvo rozhodlo, ako budú sanovať skládku - skladka_vrakuna2

Ministerstvo životného prostredia chce bývalú skládku Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni sanovať formou kapsulizácie. Dôvodom je jej rýchlejšie zvládnutie a nižšie náklady než druhý variant, ktorým bola aktívna sanácia.

Sanácia kapsulizáciou (teda spôsobom, ktorým sa zdroje znečistenia zaizolujú), bude trvať 18 mesiacov a vyjde na 20 miliónov eur. Ministerstvo už pripravuje verejné obstarávanie. Na porovnanie, aktívna sanácia by trvala asi päť rokov a jej cena by bola vyše 100 miliónov eur.

„Geologický prieskum, ktorý vykonalo Ministerstvo životného prostredia SR, potvrdil postupné šírenie znečistenia a nutnosť sanácie tejto environmentálnej záťaže. Sme za to, aby sme skládku čím skôr zlikvidovali alebo izolovali. Ide o zdravie obyvateľov, preto riešenie neznesie odklad,“ tvrdí hovorca vrakunského miestneho úradu Tomáš Zajac.

Aj on potvrdil dve možné riešenia: „Úplná asanácia skládky alebo tzv. kapsulovité riešenie. Úplný vývoz všetkých toxických látok by stál rádovo niekoľko stoviek miliónov eur a realizácia by mohla trvať dlhé roky. Preto sa tiež prikláňame k rýchlejšiemu a lacnejšiemu riešeniu, teda k zabezpečeniu a izolovaniu nebezpečnej skládky formou kapsulizácie, aby sa škodlivé látky nešírili a nedostali do podzemných vôd. Takéto riešenie pokladáme za reálne aj finančne dostupné.“

Sanácia kapsulizáciou vyrieši problém so skládkou až na 100 rokov. Budúce generácie by sa potom mali s týmto problémom vyrovnať lepšie. Je aj predpoklad, že chemické látky zo skládky znovu využijú. Skládka bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova má 4,65 hektára. Obsahuje približne 120 000 kubických metrov odpadu, ktorý sa sem vyvážal v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Skládka znečistila aj podzemné vody vo Vrakuni,. Od roku 2002 tu preto platí zákaz využívať vodu zo studní.

(db)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.