• Život v meste
  • 28.01.2016 19:33

Chemickú skládku vo Vrakuni bude sanovať štát

0 0
Chemickú skládku vo vrakuni bude sanovať štát - skladka_vrakuna

Bývalú skládku Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa bude sanovať ministerstvo životného prostredia. Mestskej časti už bol doručený list o ukončení konania o určovaní povinnej osoby, je ňou štát.

V súčasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie na realizáciu sanácie a matematický model prúdenia podzemných vôd. Začiatok samotných prác sa začne zrejme na jeseň tohto roka.

"Na rokovaní vlády 13. januára boli schválené financie na likvidáciu environmentálnych záťaží vo výške 210 miliónov eur, na obdobie rokov 2016-2021," povedal v stredu (27.1.) v rámci odborného okrúhleho stola venovaného toxickej skládke vo Vrakuni štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz.

Likvidácia tejto skládky podľa jeho slov patrí medzi celoslovenské priority. Envirorezort ju chce sanovať formou kapsulizácie. Zdroje znečistenia sa tak zaizolujú. Náklady na takéto riešenie problému by mali dosiahnuť 20 až 24 miliónov eur. "Začali sme v predstihu pripravovať projektovú dokumentáciu aj obstarávať matematický model prúdenia podzemných vôd," povedal Ferencz. Začiatok samotných prác odhaduje na jeseň tohto roku.

Generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov ministerstva životného prostredia Vlasta Jánová počas diskusie uviedla, že v priebehu marca budú mať už hotový matematický model prúdenia podzemných vôd. Na základe neho sa zistí, ako budú prúdiť podzemné vody po realizácii sanácie skládky. "V projektovej dokumentácii sú navrhnuté viaceré metódy samotnej sanácie a budeme sa rozhodovať, aký typ hydraulickej bariéry zvolíme, aby kontaminované látky nepresakovali do podzemných vôd," vysvetlila. Jedna z možností je vybudovanie betónovej steny.

Ministerstvo životného žiada pre sanáciu skládky dočasnú stavebnú uzáveru. "Chcem pripomenúť, že mestská časť Vrakuňa v roku 2002 vydala zákaz používať domové studne na polievanie zeleniny a ovocných stromov. Tento zákaz platí dodnes," upozorňuje starosta Vrakune Martin Kuruc. Zákaz sa týka aj pestovania zeleniny či ovocia. Taktiež sa pri polievaní kontaminovanou vodou z lokálnej studne do ovzdušia uvoľňujú prchavé látky, ktoré sú nebezpečné pre zdravie. Starosta uviedol, že vzhľadom na rizikovú oblasť počas svojho pôsobenia od roku 2014 nevydal v danej lokalite ani jedno stavebné povolenie. Vrakuňa je podľa Kuruca pripravená zverejniť všetky podklady k realizácii sanácie toxickej skládky, a to matematický model prúdenia podzemných vôd aj samotnú projektovú dokumentáciu. Následne o nej na úrovni mestskej časti ešte prebehne odborná diskusia.

Ministerstvo životného v auguste 2015 predstavilo výsledky rozsiahleho geologického prieskumu, ktorý na skládke prebiehal. Na základe neho skonštatovalo, že územie skládky predstavuje významné environmentálne i zdravotné riziko vyžadujúce si realizáciu sanačných opatrení. Uviedlo, že zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove nie sú zatiaľ ohrozené a problém je lokálny, avšak je potrebné ho riešiť. Geologický prieskum zároveň potvrdil dlhodobé podozrenia, že sa priamo na skládke pod povrchom nachádzajú vo vysokej koncentrácii látky ako pesticídy, herbicídy, benzény alebo arzén. Tieto látky sú pre ľudí nebezpečné.

Rozloha skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova, ktorá sa nachádza na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý sa sem vyvážal z chemických závodov v 60. až takmer 80. rokoch minulého storočia.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.