• Život v meste
  • 25.11.2010 08:47

Politické strany chcú ovládnuť Bratislavu

0 0

Politické strany si uzurpovali slovenský parlament - do Národnej rady SR nemôžu kandidovať nezávislí kandidáti, iba ak na kandidátke politickej strany. Radi by podobným spôsobom nepochybne ovládli aj samosprávu krajov, miest a obcí, tu sú im však zdatnými súpermi práve nestraníci - nezávislí kandidáti.

Komunálne voľby sú pre politické strany len ďalšou príležitosťou rozdať si to navzájom a pobiť sa ešte o väčšiu moc. Vodca parlamentnej opozície tento týždeň deklaroval, že SMER-SD chce prioritne ovládnuť Bratislavu a Košice. Doslova povedal: „Každý bude potom interpretovať výsledky volieb podľa toho, či získa Bratislavu a Košice." Bratislavskí voliči by sa teda mali pripraviť na to, že politické strany chcú ich mesto „získať" len pre seba.

Politické strany sú neoddeliteľnou súčasťou parlamentarizmu. Sú dokonca jeho jediným nositeľom. To však neplatí o voľbách do orgánov miestnej samosprávy. Tu voliči nevolia automaticky politické strany, tu si vyberajú jednotlivých kandidátov na primátora, starostov a poslancov. Vyberajú si z tých, ktorých nominovali politické strany alebo prostredníctvom petície samotní voliči. A tak si môžu vybrať medzi straníckymi kandidátmi a tými, ktorí kandidujú ako nezávislí.

Rozdiel medzi straníkmi a nestraníkmi v komunálnej politike je prostý - kým nestraník sa zodpovedá priamo svojim voličom, stranícky kandidát sa zodpovedá najskôr politickej strane, ktorá ho nominovala, a až potom môže zobrať do úvahy aj názor a vôľu voliča.

Sobotné voľby primátora a mestských poslancov, starostov a miestnych poslancov teda budú aj o tom, kto získa Bratislavu - či to budú nezávislí zástupcovia občanov, alebo neslobodní vazali politických strán. Bratislavčania sa slobodne rozhodnú, komu dajú svoj hlas. Ten potom bude spravovať mesto na prospech jeho občanov, alebo aj na prospech politických strán.

Radoslav Števčík
SLOVO K VECI


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.