• Život v meste
  • 02.08.2007 15:58

Obnovili sochy na Michalskom moste a morový stĺp

0 0

Mestská organizácia Paming v júli ukončila rekonštrukciu Morového stĺpa Najsvätejšej Trojice na Rybnom námestí a reštaurovanie sôch na Michalskom moste.

Rekonštrukcia Morového stĺpa Najsvätejšej Trojice sa začala v roku 2003 po vyhodnotení verejno-obchodnej súťaže. Reštaurátorské práce na stĺpe vykonalo združenie VILLARD Bratislava. Po vypracovaní návrhu na reštaurovanie a demontáži sôch sa spravil inžiniersko-geologický prieskum založenia stĺpa. Po jeho statickom zabezpečení sa začali vlastné reštaurátorské práce na kameni - povrchové očistenie, odstraňovanie uhlíkových depozitov, mikroflóry, spevnenie, konsolidácia kameňa, doplnenie chýbajúcej hmoty a povrchová úprava kameňa. Vyhotovili sa odliatky sôch a po spätnej montáži sa vykonala záverečná konzervácia a hydrofobizácia.

Najviac poškodené boli pôvodné barokové a rokokové časti pomníka (driek stĺpa s podstavcom a reliéfmi). Pri odkrytí základovej škáry sa našli kosti. Nález bol nahlásený na krajský pamiatkový úrad a aj mestský ústav ochrany pamiatok. Rekonštrukcia morového stĺpa stála 4,8 milióna korún. Naposledy ho opravovali v rokoch 1977-80. Morový stĺp Najsvätejšej Trojice na Rybnom námestí bol postavený v roku 1713 na pamiatku veľkej morovej epidémie v roku 1711, ktorej padlo za obeť v Bratislave 3860 ľudí.

Paming vlani v marci demontoval plastiky sv. Jána Nepomuckého a sv. Michala Archanjela, ktoré boli osadené na Michalskom moste. Dôvodom demontáže boli poškodené nielen podstavce, ale aj sochy, ktoré bolo treba zreštaurovať.

Obidve proti sebe stojace plastiky, osadené na Michalskom moste, stoja na zhodných neskorobarokových podstavcoch (plastika sv. Michala Archanjela na severnej strane, plastika sv. Jána Nepomuckého na južnej strane). Kedy boli osadené, nie je celkom jasné. Literatúra uvádza, že boli hotové už v roku 1725, kým kamenný most bol dobudovaný až v roku 1727.

Plastika sv. Jána Nepomuckého znázorňuje patróna mostov a zároveň jedného z najvýznačnejších protireformačných svätcov. Plastika sv. Michala Archanjela je v rímskom vojenskom šate s prilbicou, držiaca vypuklý štít so znakom Bratislavy a iniciálami Márie, s plamenným mečom v pravici.

Obidva podstavce sú z jemnozrnného pieskovca, hranolového tvaru. Na podstavci vytesaný nápis UMIESTNIL BRATISLAVSKÝ OKRÁŠLOVACÍ SPOLOK ROKU 1898 sa nachádza v kovovom ozdobnom ráme.

Socha svätého Jána Nepomuckého bola reštaurovaná v roku 1877, socha svätého Michala Archanjela v roku 1897. Reštaurovanie v roku 1984 urobil akademický sochár Ladislav Chamuti, originály plastík boli vtedy nahradené kópiami. Posledné reštaurovanie robil opäť akademický sochár L. Chamuti spolu s Mgr. Andrejom Baníkom. Náklady na rekonštrukciu predstavujú 297-tisíc korún.

(juh)
FOTO - Slavo Polanský

Obnovili sochy na Michalskom moste a morový stĺp


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.