V pohraničí zimuje rekordný počet dropov

10.2.2017
0
Na hraniciach zimuje rekordný počet dropov - drop1
Páčil sa vám článok?

V slovensko-rakúsko-maďarskom trojhraničí zimuje rekordný počet dropov veľkých. Polovica z nich prečká zimu na Slovensku. Najťažší lietajúci vták na svete patrí u nás medzi najvzácnejšie hniezdiace druhy.

 Napriek tomu, že mu hrozilo vyhynutie, dropa sa zatiaľ podarilo zachrániť. Slovensko v súčasnosti zohráva významnú rolu v ochrane jeho západopanónskej populácie. „Drop veľký bol v 90. rokoch minulého storočia v Rakúsku a na Slovensku na tom tak zle, že už sa očakávalo, že čoskoro vyhynie. Ostávalo posledných viac ako sto jedincov. Rozsiahle ochranárske opatrenia v Rakúsku a Maďarsku však viedli k tomu, že populácia opäť narástla. Preto aktuálne zistený počet takmer 500 dropov v trojhraničnom území potešil všetkých ornitológov na Slovensku, v Rakúsku a Maďarsku,„ hovorí Jozef Ridzoň, ochranársky manažér SOS/BirdLife Slovensko.

Slovensko ešte pred 70 rokmi patrilo podľa ornitológov medzi najvýznamnejšie krajiny pre ochranu tohto druhu v strednej Európe. Hniezdilo u nás viac ako tisíc dropov. Následne v dôsledku stavby elektrických vedení na citlivých miestach, mechanizácie, chemizácie a rozorávania trávnych porastov počty prudko poklesli a ostali u nás nepravidelne hniezdiť posledné jedince dropa pri hraniciach s Rakúskom. Podobne však populácia klesla aj v Rakúsku a západnom Maďarsku.

V dôsledku aktívnych opatrení na ochranu dropa v Rakúsku a Maďarsku sa populácia obnovila. Na poľnohospodárskej pôde boli obnovené rozsiahle trávne porasty, kde môže drop hniezdiť a podpora pre poľnohospodárov bola nastavená tak, aby sa im na miestach s výskytom dropa oplatilo hospodáriť šetrne vo vzťahu k životnému prostrediu. Po vyhniezdení sa veľká časť dropov sťahuje na západný okraj Slovenska do chránených oblastí, kde môžu prezimovať.

Napriek veľkým počtom  zimujúcich dropov u nás hniezdi len niekoľko jedincov. Polia, na ktorých nachádzajú v zime pokoj, im totiž na jar a v lete neposkytujú vhodné podmienky na vyhniezdenie. Napriek tomu, že štát u nás v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia (katastre mestských častí JarovceRusovce a Čunovo) vlastní nemálo pôdy, nedokáže už dlhé roky ani na týchto pozemkoch zabezpečiť hospodárenie v prospech dropa,“ tvrdia ochranári.

(ms, TASR, Foto: BirdLife Slovensko)

Páčil sa vám článok?