NÁZOR: Dokedy budeme odhŕňať sneh na cudzom chodníku?

11.9.2014
0
Názor: dokedy budeme odhŕňať sneh na cudzom chodníku? - sneh_odhrnanie
Páčil sa vám článok?

Na septembrovej schôdzi Národnej rady SR predkladáme spolu s kolegom Martinom Chrenom návrh zákona, ktorý prestane nútiť majiteľov domov a bytov čistiť chodníky pri ich nehnuteľnostiach od snehu a iného znečistenia. Chceme odstrániť stav, na ktorý už dlhé roky väčšina z nás síce nadáva, ale v tichosti ho trpí a toleruje.

Náš návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), má ambíciu napraviť stav, ktorý je pravdepodobne v rozpore s niektorými ustanoveniami Ústavy a ktorý zaväzuje majiteľov alebo správcov nehnuteľností susediacich s chodníkmi (t.j. s majetkom obce) čistiť a udržiavať tieto chodníky schodné. Konať tak majú vždy, keď je ich schodnosť zhoršená znečistením, poľadovicou alebo snehom – teda celoročne.

Tí z vás, ktorí bývajú v rodinných domoch, zimné odhŕňanie snehu veľmi dobre poznajú. Týka sa to ale aj tých z vás, ktorí bývajú v bytových domoch na sídliskách. Za odpratávanie snehu totiž platíte správcovi domu.

Ústava hovorí o zákaze nútenej práce: „Nariadiť zákonom, že vlastníci susednej nehnuteľnosti sú povinní sa starať o majetok niekoho iného (obce), a to všetko dokonca pod sankciou povinnosti náhrady škody, ktorá na tomto cudzom majetku vznikne“ – to za nútenú prácu považovať možno. Samozrejme, toto všetko sa odohráva bez akejkoľvek protihodnoty. Pozrime sa na problém z opačného konca. Ak chcete na chodníku patriacemu obci pristaviť kontajner na stavebný odpad pri rekonštrukcii bytu, zaplatíte obci poplatok za prenajatie časti chodníka. Kde je však zrazu majiteľ chodníka, obec, keď sa treba postarať o sneh na tom istom chodníku? Milý občan, bývaš tu, odpratávaj si sneh sám, aj keď chodník nevlastníš.

Celý zákon je naozaj absurdný – týka sa vás totiž aj na nehnuteľnostiach, kde nemáte trvalý pobyt. Teda napríklad na chalupe, kde sa objavíte iba párkrát do roka.

Ústava hovorí aj o tom, že vlastníctvo zaväzuje – inými slovami to, že s vlastníctvom nie sú spojené len práva a pôžitky, ale aj povinnosti. Inými slovami, vlastníctvo obce nezaväzuje obec ako vlastníka, ale vlastníka susednej nehnuteľnosti, ktorý inak k tejto obecnej nehnuteľnosti nemá žiadne iné práva. Navyše, podľa dnes platnej právnej úpravy, je vlastník zodpovedný za škodu, ktorá užívaním takejto obecnej nehnuteľnosti (chodníka) niekomu v dôsledku znečistenia, poľadovice alebo snehu vznikla. Toto je voči vlastníkovi susediacej nehnuteľnosti krajne nespravodlivé a ako už bolo uvedené vyššie, zrejme aj v rozpore s ústavou.

Už o pár dní sa dozvieme, ako sa k nášmu návrhu postavia kolegovia poslanci, a ako budú obce hľadať argumenty, prečo sa to nedá. S kolegom Chrenom veríme, že všetko sa dá, len treba chcieť.

Práve Staré Mesto je príkladom toho, ako takúto povinnosť znovu zaviedla súčasná starostka, hoci predtým vyšla radnica občanom v ústrety a údržbu zabezpečovala sama. S kolegami veríme, že všetko sa dá, len treba chcieť – a hlavne treba nezodpovedným politikom vziať možnosť prenášať vlastné povinnosti na ľudí.

Juraj Droba, autor je Ružinovčan a poslanec Národnej rady SR
PhDr. Juraj Miškov, autor je Staromešťan a poslanec Národnej rady SR


Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní Bratislavských novín. © 1998-2014 Nivel Plus. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.