Stratená Bratislavčanka je storočná

8.1.2014
0
Stratená bratislavčanka je storočná - elektricka_viedenska
Páčil sa vám článok?

Lokomotíva GANZ Eg 6 legendárnej Viedenskej električky, ktorú sa skupine nadšencov podarilo zachrániť pred zošrotovaním, dostáva podobu z roku 1914. Unikátna technická pamiatka sa do Bratislavy vrátila po sedemdesiatich rokoch koncom roka 2011 vďaka Bratislavskému okrášľovaciemu spolku a Bratislavskému samosprávnemu kraju.

Lokomotíva sa podrobuje rekonštrukcii do vystavovateľnej podoby v topoľčianskych dieľňach, kde obnovujú historické železničné vozidlá.  Po demontovaní technických zariadení a moderných prvkov bola lokomotíva rozobraná až na samotnú kostru. Obnovoval sa plechový plášť, vyrábali sa nové lišty karosérie, opravovala sa pôvodná plátenná strecha. Niektoré historické prvky museli byť znovu vyrobené alebo sa ich podarilo získať kúpou či výmenou v Rakúsku alebo Maďarsku. V závere minulého roka dostala lokomotíva pôvodný tmavozelený náter. Teraz sa začína renovácia interiéru, okien a obnova historických nápisov a označení.

Na rekonštrukciu dozerajú Roman Delikát, Peter Martinko a Michal Milata z Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy. „Všetky náklady na rekonštrukciu sú primárne hradené z verejnej zbierky, ako aj zo zaslaných príspevkov 2 % daní z príjmov. Bratislavčania tak môžu aj naďalej podporiť rekonštrukciu tejto vzácnej technickej pamiatky zaslaním finančných prostriedkov pomocou verejnej zbierky a venovaním 2 % dane z príjmu,“ uviedol Roman Delikát.

Viedenská električka v tomto roku zažíva významný míľnik, vo februári 2014 uplynie 100 rokov od začatia prevádzky na tejto trati. Po ukončení prvej fázy rekonštrukcie by sa tak stratená Bratislavčanka mala vo vystavovateľnej podobe Bratislavčanom predstaviť v polovici tohto roka. V závislosti od finančných prostriedkov klub plánuje aj druhú fázu rekonštrukcie, ktorou je obnova motorov a „pojazdu“ lokomotívy.

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky je možné prispením ľubovoľnej čiastky na bankový účet 0635505694/0900, variabilný symbol: 1914.

(brn)

Zachránená lokomotíva viedenskej električky už dostala pôvodný náter.
Foto - Roman Delikát


Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní Bratislavských novín. © 1998-2014 Nivel Plus. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Páčil sa vám článok?