Dunaj je pre Bratislavu dôležitý zdroj vody

29.6.2012
0
Páčil sa vám článok?

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS) si už po ôsmykrát pripomína Medzinárodný deň Dunaja ako jeden z najvýznamnejších dní zameraných na ochranu prírodných krás Dunaja a jeho prítokov. Dunaj patrí medzi jeden z najdôležitejších zdrojov vody zásobujúcich podzemné studne na území Bratislavy.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. si uvedomuje podstatnú úlohu veľtoku pri dodávke pitnej vody pre obyvateľov hlavného mesta a časti Záhoria.  „Vďaka  Dunaju je Bratislava zásobovaná kvalitnou vodou z ostrova Sihoť a následne z vodných zdrojov Pečniansky les a Rusovce – Ostrovné Lúčky – Mokrať a takisto z južnejších vodných zdrojov Kalinkovo a Šamorín“, hovorí Radoslav Jakab, generálny riaditeľ BVS. Vodárenská spoločnosť sa pripomenutím tohto medzinárodného dňa radí medzi viac než 81 miliónov ľudí zo 17 krajín, cez ktoré tento druhý najväčší európsky veľtok preteká. „Naša spoločnosť investuje pravidelne podstatnú sumu aj do nových technológií určených na čistenie odpadových vôd, aby sa Dunaja vrátila čistá a ničím nezaťažená voda“, konštatuje generálny riaditeľ.

Pozitívny vzťah mladších generácií k vode, najmä pitnej, sa snaží BVS, a.s. dlhodobo budovať aj prostredníctvom vzdelávacieho programu MODRÁ ŠKOLA. Cieľom tohto projektu je rozšíriť vedomosti detí a mládeže o ochrane vodných zdrojov, ochrane životného prostredia a pitného režimu.

Medzinárodný deň Dunaja bol vyhlásený na základe iniciatívy Medzinárodnej komisie na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) v roku 2004.  Táto aktivita nadväzovala na Dohovor o spolupráci pri ochrane a využívaní Dunaja podpísaný v Sofii.

(bvs)

Páčil sa vám článok?