Druhé kolo voľby prezidenta bude 29. mája

24.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Druhé kolo prezidentských volieb bude v sobotu 29. mája od 7. do 22. hodiny v tých istých volebných miestnostiach ako kolo prvé.

Na miestnych úradoch jednotlivých mestských častí sú zriadené námietkové kancelárie, kde voliči môžu nahliadnuť do zoznamu voličov a žiadať zapísanie, ak sa v zozname nenachádzajú, môžu si vybaviť voličský preukaz, ak nebudú môcť voliť vo svojom volebnom okrsku, resp. sú v zdravotníckych zariadeniach.

Voliči môžu v námietkovej kancelárii požiadať o zabezpečenie prenosnej volebnej schránky, ďalej skontrolovať zápis do zoznamu voličov v prípade, že medzi 1. a 2. kolom volieb dovŕšili 18 rokov, či požiadať o aktualizáciu, ak je v zozname naďalej uvádzaný zosnulý príbuzný (potrebný je úmrtný list).

Námietková kancelária v Starom Meste je otvorená v budove Miestneho úradu na Vajanského nábreží 3, číslo dverí 10 v pracovné dni od 7.30 do 16.00 h až do piatka 28. mája do 12.00 h.

(stn)

Páčil sa vám článok?