• Kultúra
  • 11.02.2016 19:02

Na Hrade je výstava o najstarších dejinách Slovenska

0 0
Na hrade je výstava o najstarších dejinách slovenska - hrad_vystava

Historické múzeum Slovenského národného múzea (SNM) vo svojich výstavných priestoroch na Bratislavskom hrade dnes slávnostne sprístupnilo expozíciu Od praveku po Veľkú Moravu. Je to prvá - archeologická časť plánovanej veľkej výstavy s názvom Dejiny Slovenska.

"Som veľmi rád, že sa začína tvoriť stála expozícia dejín Slovenska. Teší ma, že ešte ako minister kultúry som na otvorení jej úvodnej časti," povedal na dnešnom sprístupnení expozície Marek Maďarič (Smer-SD).

Podľa riaditeľa Historického múzea Branislava Panisa výstava predstavuje naše dejiny, historické medzníky, udalosti spoločnosti aj každodenný život ľudí obývajúcich územie dnešného Slovenska. Prevedie návštevníkov od počiatkov prítomnosti ľudí až po zánik Veľkej Moravy na prelome 9. a 10. storočia a zrod stredovekej spoločnosti. Spoločenský vývoj, technologickú a remeselnú úroveň obyvateľstva dokumentujú archeologické a antropologické nálezy, ktoré sú vystavené chronologicky a pochádzajú výlučne zo slovenského územia.

"Mali sme problém, ktoré z vyše 150.000 predmetov zo zbierok Archeologického múzea vybrať a inštalovať, aby sa do výstavného priestoru vmestili. Verím, že domáci aj zahraniční návštevníci po jej vzhliadnutí budú mať dobrý dojem z toho, že už od praveku tvorilo územie Slovenska plnohodnotnú súčasť stredoeurópskeho priestoru," povedal riaditeľ Archeologického múzea SNM Juraj Bartík.

Návštevníci môžu spoznať okolo 1500 predmetov, medzi ktorými sa nachádzajú vzácne archeologické nálezy. Taký je zlatý náramok z doby rímskej zo Zohoru, ktorý patril germánskemu veľmožovi. Tento šperk z masívneho zlata je mimoriadnym umelecko-remeselným dielom v celoeurópskom meradle. Vzácne sú aj zlaté nášivky nájdené v Tibave okolo roku 4000 pred Kristom a z rovnakého obdobia medený špirálový záves (Moravské Lieskové) či zlatý poklad (Barca okolo roku 1600 pred Kristom). Vo výbere sú ďalšie šperky, meče a iné zbrane, kovové a hlinené nádoby, predmonetárne platidlá v podobe hrivien, keltské hexadrachmy typu Biatec, ale i list pápeža Jána VIII. z júna 880 poslaný kniežaťu Svätoplukovi, či rukopis o živote Metoda.

Branislav Panis pripomenul, že k expozícii je pripravený projekt pod názvom Putovanie dejinami. Jeho vzdelávacia a didaktická koncepcia bude zameraná na detského návštevníka a ľudí so špeciálnymi potrebami. Pozostáva z viacerých zložiek, akými sú interaktívne miesta výstavy, vzdelávacie programy pre školy, detský sprievodca výstavou, hmatové prvky a audiosprievodca. Metodický deň pre pedagógov s otvorením prvej časti interaktívnej prehliadky bude 22. marca.

Priestory zrekonštruovaného Bratislavského hradu, ktoré spravuje Kancelária Národnej rady SR, využíva Historické múzeum SNM. Okrem zriadenia reprezentatívnej expozície Dejín Slovenska a rozšírenia výstavných priestorov bolo súčasťou jeho obnovy aj vybudovanie moderných depozitárov. Vlani sa pristúpilo k realizácii dvoch depozitárov (militárie a sklo, keramika, porcelán), tento rok je naplánované vybudovanie ďalších troch depozitárov (kombinovaný materiál, papier a obrazy). Celý zámer je financovaný v rámci dlhodobého prioritného projektu Ministerstva kultúry SR.

V tomto roku k novej výstave našich dejín pribudnú časti zamerané na stredovek a novovek, neskôr ďalšie. Avizuje to aj vstupný priestor do tejto stálej expozície, kde sú chronologicky zaznamenané rôzne vývojové obdobia od doby kamennej, vojnové a iné udalosti, prelomové roky až po súčasnú utečeneckú krízu v Európe.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.