Slovenské národné múzeum oslavuje 120. rokov založenia

24.4.2013
0
Slovenské národné múzeum oslavuje 120. rokov založenia - snm_dvere
Páčil sa vám článok?

Slávnostné kolokvium pri príležitosti 120. výročia založenia Slovenského národného múzea (SNM) sa v utorok konalo v Hudobnej sieni Bratislavského hradu. Počas celého roku 2013 pripravuje múzeum aktivity zamerané na prezentáciu svojho viac ako storočného pôsobenia.

"Národné múzeum prežilo 120 rokov, pritom sme prežili dve svetové vojny, odišla monarchia, niekoľkokrát sa zmenil politický režim, odchádzali králi, prezidenti, ministri, a národné múzeum je tu 120 rokov. Zdá sa nám, že z každej politickej zmeny národné múzeum vyšlo do istej miery posilnené. Počas tých 120 rokov sa zlepšovali aj podmienky na jeho pôsobenie. Významným medzníkom bol rok 1918, potom sa éra zmenila aj po roku 1993, keď SNM ako najväčšia fondová a pamäťová inštitúcia rezortu kultúry začalo pôsobiť v samostatnej Slovenskej republike. Máme toho za sebou veľa a verím, že ďalších 120 rokov máme pred sebou," uviedla pre TASR námestníčka generálneho riaditeľa SNM Gabriela Podušelová.

Kolokvium zhodnotilo 120 rokov pôsobenia SNM a naznačilo hlavné smery rozvoja najväčšej pamäťovej a fondovej inštitúcie na Slovensku. Súčasťou slávnostného stretnutia bolo odovzdávanie pamätných listov najvýznamnejším spolupracujúcim inštitúciám. Ocenenia si prevzalo 15 organizácií, medzi nimi Ministerstvo kultúry SR, Zväz múzeí na Slovensku, Slovenský národný archív, Pamiatkový úrad SR, Slovenská národná galéria, Národné múzeum Praha, Technické múzeum Brno, Moravské zemské múzeum Brno či Maďarské národné múzeum.

"SNM obhospodaruje k 31. decembru 2012 celkom 3.946.000 kusov zbierkových predmetov. To je len jedna časť kultúrneho bohatstva, naše pôsobiská sú od Myjavy po Svidník a spravujeme 105 objektov a dve múzeá v prírode, v Martine a vo Svidníku, kde v každom je viac ako 100 objektov, takže sme bohatí aj na nehnuteľné kultúrne pamiatky. Súčasťou SNM je aj hrad Červený Kameň, zámok Bojnice či hrad Krásna Hôrka alebo kaštieľ Betliar," dodala pre TASR Podušelová.

SNM je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v SR. Zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, sprístupňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja slovenskej prírody a spoločnosti, slovenského národa a etnických spoločenstiev. Plní úlohy súvisiace s tvorbou, evidenciou a ochranou zbierok ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti prezentuje zbierkové fondy prostredníctvom stálych expozícií a výstav doma i v zahraničí.

Myšlienka zriadenia národného múzea sa objavovala na Slovensku už od počiatkov národného obrodenia a vrcholila v čase vzniku Matice slovenskej. Základy položila v roku 1893 Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorá vznikla predovšetkým vďaka neúnavnému úsiliu Andreja Kmeťa, zakladateľa SNM. Jeho súčasťou je aj špecializovaný verejný archív a vedecká knižnica. Pod jeho správu patria stovky objektov, vrátanie národných kultúrnych pamiatok. SNM plní svoje úlohy prostredníctvom riaditeľstva a 18 špecializovaných múzeí, ktoré sú v rámci svojho zamerania dokumentačnými, vedeckovýskumnými a metodickými pracoviskami.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.