• Voľby 2018
 • 10.10.2018 00:00

Juraj Petrovič - kandidát na poslanca v Novom Meste

0 0
Zdroj: archív J.P.

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Juraj Petrovič

Kandidát na: poslanca mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

Kandiduje za: koalíciu:Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO), SME RODINA – Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Dátum a miesto narodenia: 17.06.1971 v Bratislave

Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Prečo sa uchádzam o funkciu?

Do politiky som sa rozhodol vstúpiť najmä preto, že mi nestačí len zvonku kritizovať, chcem sa aktívne podieľať na zmysluplných, racionálnych a verejne prostriedky účelne užívajúcich riešeniach. Volenú funkciu nevnímam ako výsadu, ale ako povinnosť verejnej služby občanom, ktorí ma do tejto funkcie zvolia. Konkrétne to znamená, že sa chcem venovať riešeniu problémov, ktoré sú momentálne najpálčivejšie, ako je parkovacia politika, ochrana a starostlivosť o zeleň, či územné plánovanie. Súčasne chcem trvalo sledovať a kontrolovať aj nakladanie s verejnými prostriedkami, aby boli vynakladané nielen v súlade so zákonmi a ďalšími právnymi predpismi, ale aj úsporne a v najlepšom záujme obyvateľov Nového Mesta.

Čo chcem zmeniť a čo navrhujem? Aký je môj program?

MOJE PRIORITY

1. Výstavba

V Novom Meste prebieha masívna výstavba a nedostatočná razantnosť a nekoncepčnosť súčasnej samosprávy prinášajú neblahé ovocie v podobe zhoršovania životných podmienok obyvateľov.

Budem presadzovať:

 • jednoznačné územné plány zón
 • jasné pravidlá zverejňovania a pripomienkovania developerských projektov
 • ochranu obyvateľov pred záťažou spôsobenou výstavbou

2. Parkovanie

Na mestskej úrovni sa doteraz nepodarilo presadiť zmysluplnú a transparentnú parkovaciu politiku. Nemá zmysel čakať na riešenie v rámci celého mesta, mestská časť má a môže parkovaciu politiku zavádzať samostatne.

Budem presadzovať:

 • rezidenčnú parkovaciu politiku s jasnými pravidlami
 • realizáciu skutočných a segregovaných cyklotrás
 • odstraňovanie bariér v pohybe chodcov

3. Zeleň

Vysádzanie zelene je len malá časť toho, ako by sa mestská časť mala o zeleň starať. Prístup k starostlivosti o zeleň je často nekoncepčný a neodborný.

Budem presadzovať:

 • jasnú koncepciu rozvoja zelene
 • odbornú a trvalú starostlivosť o zeleň
 • vodozádržné opatrenia, brániace záplavám v uliciach

4. Otvorená samospráva

Utajovanie dokumentov, auditov, územných rozhodnutí, či stavebných povolení, neochota reagovať na žiadosti o informácie na základe infozákona sú v súčasnej komunálnej politike častým a veľmi negatívnym javom.

Budem presadzovať:

 • zásadu, že to, čo je financované z verejných prostriedkov, musí byť zverejnené a kontrolovateľné občanmi v plnom rozsahu.
 • zmluvné podmienky samosprávy, ktoré vylúčia možnosť utajenia zmlúv z titulu obchodného tajomstva
 • zrušenie neefektívnych a zbytočných obecných podnikov, ako aj efektívnu správu tých, ktoré majú pre život obyvateľov význam

5. Identita spojená s mestom a mestskou časťou

Ľudia sa starajú o svoje okolie, ak sa v ňom cítia doma. Veľký pohyb ľudí spôsobuje, že si často nemajú možnosť, alebo čas vytvoriť si k svojmu mestu a mestskej časti vzťah a pocit domova.

Budem podporovať:

 • aktivity mesta a mestskej časti vedúce k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k miestu kde žijú
 • rozvoj komunitného a susedského života
 • aktívne zapájanie obyvateľov do plánovania rozvoja mesta a mestskej časti

Nové Mesto je vo finančnej, hodnotovej aj politickej kríze.
Dlhodobo zlé hospodárenie priviedlo Nové Mesto do situácie, kedy nemá financie na dôležité projekty a šetrí aj na základnej prevádzke. Počas posledných dvoch volebných období sa nijak nezlepšila situácia v doprave, územnom plánovaní, či starostlivosti o zeleň. Snaha za každú cenu obhájiť posty v samospráve vedú vedenie mestskej časti k nekoncepčný, krátkodobým a výlučne na efekt zameraným opatreniam a činnostiam.
Poslanec mestskej časti má relatívne obmedzené možnosti sám niečo s týmito neduhmi urobiť. Pri správnej kombinácii poslancov a starostu môže ale významne pomôcť zlepšiť fungovanie mestskej časti.
Preto podporujem Matúša Čupku na post starostu mestskej časti Nové Mesto. Som presvedčený, že v spolupráci s ním budem môcť presadzovať a uskutočniť môj program pre mestskú časť.

Ostatné:  Detaily môjho programu nájdete na mojej stránke na facebooku a na www.oks.sk

Link na stránku: https://www.facebook.com/juraj.petrovic.oks/


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.