• O zeleni
  • 13.08.2015 13:20

Pouličná zeleň

0 0
Rada by som vedela, odkedy neplatí vyhláška, že stromy sa môžu orezávať len v období vegetačného kľudu. Na našom sídlisku ich mrzačili tento rok už trikrát - naposledy včera. Robí sa to tak, že partia ignorantov, ktorých nikto nepoučil o starostlivosti o zeleň, vezme zdvižnú plošinu, motorovú pílu a pustí sa do stromov hlava - nehlava. Neorezávajú suché konáre! A pre svojej fušerskej práci nehľadia na vzhľad stromu ani na jeho funkciu! Reže sa ta preč, len aby bolo čo najviac odrezaných konárov. Že by ich niekto potreboval na štiepku alebo na kúrenie? Priamo pred naším domom na Sklenárovej orezali stromy v záhrade Materskej školy tak, že neponechali žiadny bočný obrast, ktorý najmä v týchto pekelných horrúčavách poskytoval kýžený tieň. Podľa vzoru pouličných stromových mrzákov vyhnali korunu do veľkých výšok bez ponechania bočných konárov. Mladý, krásny košatý orech, obsypaný plodmi, ktoré už o pár dní mali byť zrelé, sprznili, až srdce bolí. Borovice na zelenom plácku, kam chodia ľudia so psami, pretože je tam príjemný tieň, oholili až do výšky 6 - 7 m. Pri predošlých zásahoch niektoré stromy pozbavili úplne všetkého obrastu, tak, že z nich zostalo niečo podobné telegrafným stĺpom. Dva susediace stromy, ktorých koruny sa prelínali /a prelínajú/, orezali z vonkajšej strany od chodníka. Mohla by som tu zúriť ešte dlho, ale asi osud stromov nikoho nezaujíma. Dnes, keď zažívame premenu zemegule a i našej krajiny na pustú púšť, by bolo treba stromy vysádzať na každom možnom mieste. Choré stromy ošetriť , mladé polievať, stromoradia na uliciach, ktoré sadili naši predkovia, neobetovať developerom pri výstavbe ich megalomanských bussinesscentier /viď Apolo a zničená lipová alej/, ale prispôsobiť stavbu stromom, nie naopak. Dočkám sa niekedy zmeny prístupu /ne/zodpovedných pracovníkov?

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.