• O zeleni
  • 24.03.2014 19:36

Nové invázne dreviny - nastane radikálny úbytok mestskej zelene?

0 0
Onedlho bude vydaná novela vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorej obsahom je okrem iného aj doplnenie zoznamu inváznych rastlín o dva druhy stromov - pajaseň žliazkatý a javor jaseňolistý. Tieto dva stromy budú teda patriť medzi invázne rastliny. Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa invázne rasltiny nesmú pestovať, sadiť a tam, kde už rastú sa musia na náklad vlastníka alebo správcu odstrániť. Čo to znamená vo vzťahu k spomínaným dvom druhom stromov? Len toľko, že ak sa budú musieť tieto stromy vyrúbať, tak z ulíc, alejí a parkov v mestách zmizne približne polovica stromov! Tieto dva druhy stromov totiž predstavujú asi 40 až 60 % mestskej zelene.A to platí zvlášť pre veľké bratislavské sídliská, ako je Petržalka, Ružinov, Dlhé diely, Dúbravka či Vrakuňa. Z týchto stromov sú vysadené celé aleje a parky. Nie sú to nejaké nové výsadby. Sú to z veľkej väčšiny stromy staré niekoľko desaťročí. Sú to veľké stromy, ktoré poskytujú tieň, čistia vzduch, tlmia hluk,skrášľujú prostredie. Ak tieto stromy bude treba odstrániť, čo bude nasledovať? Nová výsadba? Ako budú môcť tisíce mladých stromkov nahradiť taký katastrofálny úbytok vzrastlej zelene?! Kto a ako zabezpečí potom starostlivosť o novú výsadbu, keď ju nedokážu zodpovední zabezpečiť ani dne v prípade malých nových výsadieb? Aký ekonomický dopad bude mať odstránenie drevín a výsadba nových na mestský a obecné rozpočty? Sú naozaj tieto stromy takými nebezpečnými inváznymi rastlinami, že sa museli ocitnúť na jednom zozname spoločne s boľševníkom alebo krídlatkou? Nejde náhodou len o prípravu veľkého kšeftu? Pretože na výrub bude treba najať firmu, na výsadbu bude treba tiež zaplatiť nejakého podnikateľa.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.