• O doprave
  • 23.02.2017 07:42

DP Bratislava porušuje zákonník práce - odpoveď na otázku, prečo má DP Bratislava málo šoférov

0 0
V BN č.4 autor článku "Chcú prilákať ženy" píše, že Dopravný podnik Bratislava dlhodobo bojuje s nedostatkom šoférov. Vedenie spoločnosti chce ženy šoférky prilákať tým, že sľubuje ženám rovnaké pracovné podmienky, ako majú muži. Pýtam sa, aj ženy vodičky budú trestané na základe nezmyselných neopodstatnených a nedoriešených sťažností nespokojných cestujúcich? Aj ony budú dostávať vysoké pokuty a to bez riadneho prešetrenia sťažností? Aj vodičkám budú v DP BA odobraté ústavného práva na spravodlivý proces? Totiž vedenie DP BA bez riadneho prešetrenia sťažností trestá vodičov, šikanuje ich "pre nič, za nič". Okrem takýchto nezmyselných trestov DP BA porušuje zákonník práce a aj platnú Kolektívnu zmluvu nasledovne: Počas čerpania dovolenky pripadajúci sviatok v rozpore so Zákonníkom práce a judikatúry R 33/1983 zamestnancovi, ktorý pracuje v nepretržitej prevádzke (vodičovi, ktorý mal podľa harmonogramu naplánovaných pracovných zmien pracovať v deň sviatku, ale nepracoval z dôvodu, že čerpal dovolenku), vzniká nárok na náhradu mzdy za sviatok a tento deň sa mu nezapočítava do dovolenky. Problematika týkajúca sa dovolenky je upravená v Tretej časti Pracovný čas a doba odpočinku v §§ 100 až 117 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Ustanovenie § 112 ods. 3 Zákonníka práce vo svojom znení uvádza, citujem: „Ak pripadne počas dovolenky zamestnanca sviatok na deň, ktorý je inak jeho obvyklým pracovným dňom, nezapočítava sa mu do dovolenky.“. Z uvedeného vyplýva, že ak pripadne počas dovolenky zamestnanca sviatok na deň, ktorý je inak jeho obvyklým pracovným dňom, nezapočítava sa mu do dovolenky. Vyššie Ustanovenie Zákonníka práce ale DP BA hrubo a dlhodobo porušuje, pretože počas čerpania dovolenky sú sviatky u vodičov započítané do dovolenky. Prečo sa s tým mesto, ako jediný akcionár vôbec nezaoberá? Prečo pána primátora nezaujíma príčina deficitu vodičov v DP BA? Žiadam Bratislavské noviny, aby kompetentným položili tieto otázky, pretože vážne sa zaoberáme s myšlienkou podniknúť právne kroky. Domnievame sa, že aj odborové organizácie v DP sú ovplyvňované vedením, pretože tieto problémy, podnety a sťažnosti zamestnancov DP BA neriešia.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.