• Doprava
  • 12.02.2016 08:58

Staré Mesto sprísnilo kontrolu vjazdu áut do historického jadra

0 0
Staré mesto sprísnilo kontrolu vjazdu áut do historického jadra - hummer_strakova

Mestská časť Staré Mesto od nového roka sprísnila kontrolu vjazdov a zotrvania vozidiel v historickom jadre mesta, kde je pešia zóna. Starosta Radoslav Števčík zrušil všetky výnimky vjazdu, ktoré nemajú oporu v zákone a v nariadeniach mestskej časti. Zrušil aj všetky výnimky, ktoré v rozpore s platným nariadením mestskej časti obchádzali zdanenie vjazdu.

„Situácia v pešej zóne historického jadra už bola neúnosná. Pešia zóna často pripomínala parkovisko, pričom vodiči zneužívali nejednoznačnosť výkladu zákona a nariadení mestskej časti, ako aj istú benevolentnosť úradníkov a mestskej polície. Od nového roka by sa situácia v pešej zóne mala zlepšiť,“ uviedol starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Vjazd do pešej zóny podlieha miestnej dani za vjazd do historického jadra mesta a zotrvanie v ňom. Nárok na vjazd majú obyvatelia pešej zóny, ktorí preukážu možnosť parkovania vo dvoroch, keďže státie na komunikáciách pešej zóny je zakázané. Rovnako majú možnosť vjazdu aj majitelia prevádzok, ktorí však tiež musia preukázať možnosť parkovať mimo ulíc. Niektorí to podľa starostu zneužívali a namiesto vo dvoroch parkovali na ulici.

Od nového roka sa na povoleniach vjazdu uvádza aj miesto parkovania. Kto bude v rozpore s tým parkovať na ulici, dostane písomné upozornenie, ak tento priestupok zopakuje, bude mu zrušené povolenie na vjazd do historického jadra a mestská časť mu vráti alikvotnú časť zaplatenej dane.

Mestská časť sprísnila pravidlá vjazdu aj pre autá diplomatov. V zmysle Viedenského dohovoru je od miestnej dane oslobodené vozidlo veľvyslanca, ostatné autá musia preukázať možnosť parkovať vo dvore a musia zaplatiť príslušnú sadzbu dane. Po novom sú od miestnej dane oslobodené len vozidlá polície, hasičov, záchranárov, mestskej časti a magistrátu. Všetky ostatné podliehajú zdaneniu.

„Doterajšia prax bola taká, že skoro stovka vozidiel, ktorá jazdila do historického jadra, neplatila miestnu daň, aj keď ju platiť mali. Pravidlá na vjazd a zotrvanie v historickom jadre musia platiť pre všetkých rovnako. Zvlášť, ak v tomto prípade vjazd podlieha miestnej dani,“ uviedol starosta Radoslav Števčík.

Osobitný režim platí v pešej zóne pre zásobovanie, ktoré je povolené od 6.00 do 9.00 h. Vtedy je prípustné zastavenie v pešej zóne, mimo tohto času by už autá na uliciach historického jadra nemali stáť. Podľa zistení mestskej časti je vo dvoroch a v garážach domov v historickom jadre mesta 205 miest na parkovanie. Pre toľko áut vydá mestská časť tento rok povolenie na vjazd a zotrvanie v pešej zóne.

Do pešej zóny je kontrolovaný vjazd vozidiel zo Strakovej, z Nedbalovej a z Františkánskej ulice, kde je aj výjazd. Počas ranného zásobovania je povolený výjazd aj z Laurinskej na Štúrovu ulicu.

Kontrolou dodržiavania pravidiel na vjazd a zotrvanie v historickom jadre sú poverení príslušníci mestskej polície a inšpektori verejného poriadku mestskej časti. Od začiatku roka mestská časť zaslala upozornenie na porušenie zákazu státia v pešej zóne majiteľom piatich vozidiel. Pri opakovanom porušení stratia možnosť vjazdu do pešej zóny.           

(brn)
Ilustračné foto: Filip Malý


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.