• Doprava
  • 05.02.2016 08:56

Zmenili názvy zastávok, aj harmonogram

0 0
Zmenili názvy zastávok, aj harmonogram - logo_dpb

Od 11. januára 2016 je posilnená doprava na Dlhé diely, v Lamači, vo Vrakuni a na Trnávke. Dopravný podnik však upozorňuje aj na zmeny liniek v iných lokalitách.

Upravili sa víkendové cestovné poriadky liniek 32 a 33, pričom v úseku Kuklovská – Molecova sa zmenil ich spoločný následný interval z 10 minút na 7,5 minúty. Na linke 50 sa v popoludňajšej špičke v pracovný deň školského roka upravuje interval zo 6 minút na 7,5 minúty. Na linke 63 sa znížil interval v pracovných dní školského roka aj pracovných dní školských prázdnin z 30 na 20 minút, čo umožní zaviesť vzájomný preklad s linkami 30 a 37 v úseku Lamač – Patrónka a s linkou 61 v úseku Nám. Franza Liszta – Avion Shopping Park.

Na linkách 67 a 87 sa zmenil víkendový interval z 30 na 20 minút. Na linke 74 prišlo k zmene v popoludňajšej špičke z 12 na 15 minút. Úprava umožní zjednotiť interval s linkou 61 a v úseku Hl. stanica – Bajkalská vytvoriť preklad so spoločným intervalom 7,5 minúty. Zároveň je možnosť prestupu z linky 74 na linku 63 pri Zimnom štadióne. Na linke 75 sa zastavuje na zastávke Brodná, na linke N33 pribudli dva spoje spod Mosta SNP po Hlavnú stanicu, na linkách 59, 65, N55 a N56 sa mení názov zastávky Trávna na Trávna – Drevona a na linkách 3, 5, 6 a 56 sa mení názov zastávky Záhumenice na Záhumenice – Drevona.

(dp)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.