Nový školský rok v elledanse s novinkami pre malých i veľkých

3.9.2020

Zdroj: elledanse

Páčil sa vám článok?

elledanse je tanečnou školou s 13 - ročnou históriou. Jej zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou je Mgr.art. Šárka Ondrišová, ArtD, choreografka, režisérka, pedagóg choreografie a réžie na KTT VŠMU v Bratislave. Tanečná škola prináša pre deti, mládež, ale i dospelých systematické vzdelávanie v oblasti tanca.

Od nového školského roka elledanse ponúka kurzy pre deti už od 3 rokov. Tanečné lekcie pre najmenšie deti zahŕňajú tanečnú prípravu, venujú sa zdravému pohybu a cielenej pohybovej príprave a vnímaniu hudby. Ako povedala Šárka Ondrišová, riaditeľka tanečnej školy : „Deti už od útleho veku vnímajú hudbu, tanec a rytmus. Na základe zvýšeného dopytu od rodičov sme sa rozhodli v tomto školskom roku venovať už aj menším detičkám od troch rokov. Je neskutočné sledovať ich pokroky, ktoré robia. A to nielen v pohybe, muzikálnosti, ale aj držaní tela a motorike. Zábavnou a hravou formou ich nenápadne vedieme tým správnym smerom – k láske k umeniu, hudbe a tancu.“

Ostatné kurzy pre deti a mládež vo veku od 4 až do 17 rokov sú zamerané na tanečnú prípravu, zdokonaľovanie sa v technike a príprave choreografií. Žiaci ochutnajú čaro moderného a jazzového tanca.

Zdroj: elledanse

​Pre dospelých sú pripravené lekcie jogy pre mierne pokročilých. Všetky lekcie vedú profesionálni lektori – pedagógovia, s dlhoročnou praxou s deťmi a mládežou, študenti a absolventi VŠMU či VŠVU.

Novinkou tohto roka je muzikálový kurz s názvom Muzikálový express. Piatkové popoludnie od 16.00 do 19.00 hod., vo Vienna Gate bude venované tancu, spevu a herectvu. Pre dievčatá a chlapcov vo veku od 12 rokov sú pripravené hodiny s odborníkmi z oblasti muzikálového umenia.

Tanečná škola elledanse má v oblasti autorských tanečných predstavení dlhoročné skúsenosti. Pod hlavičkou elledanse vzniklo vyše 20 autorských tanečných predstavení pre dospelých i deti, mnohé  z nich boli ocenené – napr. DOSKY, Cena Ministra kultúry, Cena Litfondu atd. Predstavenia navštívilo viac ako 20.000 divákov doma, ale i na významných festivaloch a prehliadkach súčasného tanca vo viac ako dvadsiatich krajinách sveta. V súčasnosti sa k spomínaným aktivitám pridalo aj naštudovanie, uvedenie a reprízovanie pôvodnej slovenskej hudobno – tanečnej rozprávky Príbeh z lesa. Autormi diela pre veľkých i malých divákov sú Šárka Ondrišová a Zbynek Džadoň, ktorí našli inšpiráciu pre vytvorenie rozprávky v legendárnom Disneyho animovanom príbehu Bambi. Celým príbehom deti sprevádza jediný dospelý herec spolu so štyridsiatimi tanečníkmi elledanse a poslucháčmi konzervatória vo veku od 5 do 18 rokov. Predstavenie je unikátne tým, že dáva deťom a mládeži možnosť ukázať svoj talent a zároveň vtipne a s ľahkosťou odkomunikovať témy ekológie a ochrany životného prostredia. Najbližšie sa vám predstavia v októbri v Radošínskom naivnom divadle a v novembri na doskách Slovenského národného divadla. Vaše deti budú v dobrých rukách !

Ak máte doma malého tanečníka, alebo tanečnicu, alebo aj vy máte chuť si po práci oddýchnuť na hodinách jogy alebo baletu – neváhajte!

Zápis do voľnočasových kurzov Tanečnej školy elledanse môžete absolvovať osobne vo Vienna Gate na Kopčianskej 8, v Bratislave, každý deň od 14.00 do 18.00 hod. do konca septembra alebo mailom skola@elledanse.sk. Viac informácií a rozvrh nájdete na web stránke www.elledanse.sk.

 

Zdroj: elledanse

​_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PR - sponzorovaný obsah
Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie