Devínska Nová Ves

Bratislavská Devínska Nová Ves má nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní dotácií. Týka sa právnických osôb, ktorých zakladateľom nie je mestská časť a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta alebo vykonávajú činnosť v prospech rozvoja mestskej časti. Účinnosť nadobúda 8. októbra. Informuje o tom samospráva na webovej stránke.

Projekt novej vyhliadkovej veže na bratislavskej Devínskej Kobyle má platné stavebné povolenie. Povolenie, ktoré koncom júla vydala mestská časť Devín ako príslušný stavebný úrad pre mestskú časť Devínska Nová Ves, ktorá je v tomto projekte stavebníkom, nadobudlo právoplatnosť 10. septembra. Termín začiatku výstavby nie je momentálne známy.

Prvé ekocentrum v Bratislavskom kraji otvorili vo štvrtok v Devínskej Novej Vsi. Ekocentrum bude zamerané hlavne na výchovu detí a mládeže v oblasti ekológie a ochrany prírody. Povedal to starosta tejto mestskej časti Dárius Krajčír na jeho otvorení.

Keď sa povie Bratislava, tak si možno každý predstaví v súvislosti s naším hlavným mestom niečo iné. My sa chceme pokúsiť zistiť, ktoré dominanty sú najcharakteristickejšie pre väčšinu ľudí - či už rodákov, obyvateľov alebo návštevníkov našej metropoly. Anketa bude mať štyri diely, nakoľko v každom z nich vám ponúkneme možnosť hlasovať aj za to, čo sa vám spája s jednotlivými mestskými časťami.

„Na Petržalke som vždy miloval zeleň, no zároveň mi vždy prekážalo, ako sa k nej správame. A môj postoj sa nezmenil ani dnes,“ hovorí Peter Farkašovský (22), ktorý do Petržalky priniesol plogging – beh, pri ktorom zbierate odpadky.

Už takmer šesť rokov je úplne prázdny a nevyužitý komplex budov bývalého SOU železničného, ktorý sa v mestskej časti Rača, konkrétne ulici Na pántoch. Súčasťou objektu je výšková budova, kde bol kedysi internát, ale aj učebne, dielne, jedáleň, telocvičňa či dokonca bazén. Všetko je opustené od 31.12.2013, kedy školu zatvorili a odvtedy to tu pomaly chátra...


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.