Sčítanie: Na akých postoch pracujú obyvatelia Bratislavského kraja?

6.8.2022
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Medzi obyvateľmi Bratislavského kraja hrajú z pohľadu zamestnania prím špecialisti, odborníci a technici, naopak výrazne menej je robotníkov a remeselníkov.

Uplatnenie nachádzajú najviac v oblasti odborných, vedeckých a technických činností, priemyselnej výroby, obchodu a služieb, taktiež administratívy a verejnej správy. Menej je tých, ktorí pracujú v stavebníctve, marginálne zastúpenie má zamestnanie  rezidentov Bratislavského kraja v poľnohospodárstve či lesníctve. Vyplýva to zo zverejnených dát Sčítania obyvateľov, domov a bytov  (SODB) 2021, analyzujúcich ekonomické ukazovatele.

Podľa zamestnania pracuje na pozícii špecialistu 94.613 ľudí (takmer 30 percent pracujúcich), na postoch odborných a technických pracovníkov je ich 46.453 (necelých 15 percent). V administratíve a na úradníckych pozíciách je zamestnaných 35.141 obyvateľov kraja, v službách a obchode 32.055. Operátorov a montérov strojov a zariadení je 15.871, kvalifikovaných robotníkov či remeselníkov 12.854.

Z odvetví ekonomickej činnosti je najviac zastúpená oblasť  veľkoobchodu, maloobchodu, opravy áut a motocyklov (52.117 pracujúcich), ďalej oblasti odborných, vedeckých a technických činností (39.992 ) a priemyselnej výroby (31.448). V oblasti vzdelávania pracuje 21.910 obyvateľov Bratislavského kraja, v zdravotníctve a sociálnej pomoci 17.894. V oblasti stavebníctva  12.529, k zamestnaniu v poľnohospodárstve, lesníctve či rybolove sa prihlásilo 2633 sčítaných.

Status zamestnanec priznalo 298.029, podnikateľ 54.009 obyvateľov Bratislavského kraja. Pracujúcich, vrátane zarábajúcich si dôchodcov, je takmer presná polovica (50,12 percenta) rezidentov.

(TASR)

Páčil sa vám článok?