ROZHOVOR L. Noskovič: Odstávky v Slovnafte chránia ľudí a znižujú emisie

20.9.2021

Zdroj: Slovnaft

Páčil sa vám článok?

(pr) Technické odstávky výroby v Slovnafte sú často sprevádzané zvýšeným hlukom, ale aj viditeľnejšími  plameňmi na horákoch. Niektorých Bratislavčanov dokážu aj po desaťročiach vystrašiť. O tom, prečo sa to deje a k čomu odstávky slúžia, sme sa porozprávali s Lukášom Noskovičom, manažérom riadenia projektov a plánovaných odstávok SLOVNAFT, a.s.

  V akých intervaloch a prečo sú dôležité odstávky technologických zariadení?

  Pravidelné odstávky slúžia na údržbu a modernizáciu zariadení. Každá technológia má svoj životný cyklus, počas ktorého sa o ňu musíte starať. Je to ako starostlivosť o vaše auto, ktoré používate. Čím lepšie sa oň staráte, tým dlhšie vám bezpečne a spoľahlivo slúži. V rafinérii sa však rozprávame o „servise“ v oveľa väčšom meradle. Pre ilustráciu, okrem vlastných zamestnancov Slovnaftu sa na jesennej údržbe podieľa takmer 300 externých špecialistov zo Slovenska a zahraničia a hodnota takejto údržby je 3,5 milióna eur. Takéto väčšie technologické odstávky robíme 2-krát ročne.

  Bratislavčania nemajú jasnú predstavu, aké práce sa dejú počas odstávky.

  Predovšetkým sa menia staré komponenty zariadení za nové a prebieha čistenie zariadení od úsad a nánosov, ktoré vznikli prevádzkovaním. Odstávky sú rovnako ideálnou príležitosťou na modernizáciu zariadení, čo dlhodobo plánujeme. Každá táto činnosť vedie k rovnakému výsledku znižovaniu spotreby energií, a tým aj k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Najdôležitejším dôvodom odstávok je však spoľahlivosť prevádzok a bezpečnosť zamestnancov a obyvateľov mesta. Záleží nám na tom, aby bola technológia v perfektnom stave. Rafinéria Slovnaft v Bratislave je považovaná za jednu najmodernejších v strednej Európe a tento status si chceme udržať.

  Zdroj: Slovnaft

  Aké sprievodné javy odstávky môžu obyvatelia priľahlých bratislavských mestských častí očakávať?

  Čiastočne ide o dočasné zvýšenie hluku v rámci vyhradených hodín a môže byť zaznamenaný aj zvýšený výskyt zápachu. Samozrejme, to je ale vždy veľmi individuálne. Veľa závisí od rozptylových podmienok a smeru vetra. Zápach však nie je nebezpečný, iba ho cítiť. Všetky podrobnosti nájdu Bratislavčania v našej aplikácii Sused Slovnaft, kde priebežne informujeme o plánovaných činnostiach v rafinérii, teda aj odstávkach, ale aj o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu Bratislavčania zaznamenať.

  Z čoho konkrétne vzniká hluk a zápach? Sú hodnoty pre človek nebezpečné?

  Nie, nie sú nebezpečné. Hluk je predovšetkým dôsledkom riadeného odtlakovania technologických zariadení, alebo vzniká napríklad pri tesnostných skúškach. Nebezpečná pre ľudské ucho je hladina hluku nad 130 db. Maximálny hluk, ktorý sme v rámci rafinérie za tie roky namerali, mal hodnotu 66,7 db. To, čo sa zdá ako mohutný zvuk mimo rafinérie, je skôr echo, ktoré sa šíri pomerne rýchlo, keďže sme na rovine.  Zápach zasa spôsobuje najmä sírovodík, ktorý má typický pach pokazených vajec. V množstvách, ktoré vznikajú pri odstávkach, je absolútne neškodný. To isté platí napríklad pri asfaltových zmesiach alebo amoniaku.

  Ako dlho bude odstávka trvať a ako dlho bude sprevádzaná sprievodnými javmi?

  Revízie sa začali 10. septembra 2021 a budú ukončené v prvej polovici októbra. Hodnoty hluku a zápachu môžu byť zvýšené najmä v prvých týždňoch odstávky. Opäť sa budeme snažiť, aby sme tieto sprievodné javy obmedzili na minimum.

  Zdroj: Slovnaft

  Slovnaft niekoľko rokov, intenzívne a s predstihom komunikuje o odstávkach. S akou odozvou?

  Mimoriadne priaznivou. Väčšina obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie pochopila, že sa snažíme o maximálnu bezpečnosť  a že revízie technológií sú jej nevyhnutnou súčasťou. Oceňujú predovšetkým to, že ich informujeme v predstihu a že ich potom napríklad plánovaný hluk nevystraší. Osvedčila sa nám aplikácia Sused Slovnaft. Tam je všetko, takpovediac, online. Samozrejme, že nájdu sa aj jednotlivci, ktorí to neakceptujú. Pristupujeme k nim veľmi citlivo a vždy im odpovedáme. Snažíme sa vysvetliť, že zásah do životného komfortu je nevyhnutný kvôli bezpečnosti a vyššej kvalite ochrany životného prostredia.

  Dobrý sused je aj názov grantového programu, ktorí ste nedávno spustili pre okolité mestské časti a Rovinku.

  Áno. Rafinéria má rozlohu 400 hektárov, z toho takmer 300 ha sú zatrávnené, teda zelené plochy. V areáli rafinérie rastie vyše 10 000 stromov. V areáli žije množstvo druhov vzácneho vtáctva, dokonca bobry, pretože tú máme množstvo vodných kanálov. Prevádzkujeme jeden z najmodernejších systémov čistenia odpadových vôd, a zároveň sme vybudovali unikátnu podtlakovú ochranu spodných vôd. Snažíme sa, aby obyvatelia okolitých obcí vedeli, že ochrana zdravia a prírody sú pre nás dôležité. Rovnako aj dobré susedské spolunažívanie. Projekt Dobrý sused v sebe nesie ekologickú DNA. Je to program pre Podunajské Biskupice, Vrakuňu, Ružinov a Rovinku. Každý zmysluplný projekt občanov týchto častí, ktorý prinesie zlepšenie kvality ich života, sa snažíme podporiť aj finančne. Každý rok. Rafinéria je súčasťou Bratislavy už od roku 1895. Sme presvedčení o tom, že nedeliteľnou, nielen z ekonomických a sociálnych dôvodov, ale aj historicky. Tento záväzok berieme veľmi vážne, preto byť dobrým susedom pre nás znamená viac než symboliku.

  (cš)

  Páčil sa vám článok?

  Najčítanejšie