Bratislavská ZOO vyhrala prvú cenu za stavbu roka. Toto je ona

18.4.2019
0
Výbeh pre vlky v ZOO

Zdroj: ZOO Bratislava

Páčil sa vám článok?

ZOO Bratislava sa zapojila do súťaže Biely slon, ktorú vyhlasuje a organizuje združenie Česká ZOO v spolupráci s Úniou českých a slovenských zoologických záhrad. Zo súťaže si odniesla prvú cenu.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 25. ročníka súťaže Biely slon sa konalo v stredu 17. apríla 2019 v Kapucínskom kláštore vo Fulneku v Českej republike. Ceny sa každoročne udeľujú v dvoch kategóriách – odchov roka a stavba roka. V súťaži sa posudzujú odchovy vzácnych druhov zvierat v kategóriách cicavce, vtáci a ostatní a tiež stavby či prestavby, ktoré sa podarilo v uplynulom roku realizovať.

Prvú cenu za stavbu roka si odniesla práve bratislavská ZOO. "Súťaž sme vyhrali za stavbu nového výbehu pre vlky eurázijské. Ocenenie - slávnostnú tabuľu za Stavbu roka umiestnime priamo k výbehu vlkov eurázijských, kde ju budú môcť prezrieť aj naši návštevníci," informovala nás Zuzana Chalupová z oddelenia amrketingu bratislavskej ZOO.

Zdroj: ZOO Bratislava

​"Ešte v roku 2012 sme spustili kampaň s názvom „Aby naše vlky spokojne vyli“, ktorá dopomohla k naprojektovaniu a vybudovaniu nového chovného zariadenia.  Nadviazali sme spoluprácu s pani Júliou Hanuliakovou a jej štúdiom Zoo Design so sídlom v Seattli, ktorej výsledkom bola architektonická štúdia nového výbehu pre vlky v lesnej časti areálu ZOO. Na základe štúdie bol vypracovaný projekt výstavby nového chovného zariadenia. Výstavba sa začala na jeseň v roku 2016 a ukončená bola na jar 2017. Nový životný priestor pre vlky v našej ZOO v značnej miere imituje prírodné lesné podmienky pôvodného biotopu výskytu tohto druhu. Výbeh spĺňa všetky fyziologické, etologické a ekologické požiadavky chovu ako aj  mikroklimatické a terénne podmienky, ktoré motivujú chované jedince k prirodzenému spôsobu života a správania (vyhrabávanie nôr, hliadkovanie na vyvýšených miestach, značkovanie teritória, požieranie hmyzu spod suchých pňov, zahrabávanie zvyškov potravy a pod.). Súčasťou výbehu je aj zázemie (budova) so separačným a odchytovým priestorom a obslužným a manipulačným priestorom pre chovateľov. Výbeh je rozdelený na dve časti koridorom s odchytovými tunelmi. Menšiu časť tvorí aklimatizačný/separačný výbeh s rozlohou 887 m2 a väčšiu časť tvorí samotný veľký výbeh pre vlky s rozlohou 4 192 m2. Spolu majú výbehy vrátane koridoru rozlohu 5 079 m2. Oplotenie výbehu je konštruované tak, aby nedošlo k úniku vlkov z výbehu či už podhrabaním alebo preskočením. Pletivo je zapustené meter pod povrchom zeme a na spodnej časti oplotenia je inštalovaný elektrický ohradník," vysvetlila Chalupová.

Zdroj: ZOO Bratislava

​Celkovo má oplotenie výšku 3 metre so 70 cm dlhou zahnutou časťou, na ktorej je taktiež elektrický ohradník. Výbeh nebolo nutné špeciálne zariaďovať či upravovať, nakoľko jeho súčasťou sú stromy, kry, tráva, koreňové vývraty, skaly. Do oboch výbehov sa doplnili drevené prístrešky pre vlky a do aklimatizačného výbehu pribudli borovice a väčšie skaly. Návštevníci majú možnosť pozorovať vlky z dvoch vyvýšených bodov – z tri metre vysokej drevenej vyhliadky na jednej strane a z návštevníckeho prístrešku na kopci z druhej strany výbehu. Súčasťou celej vlčej expozície sú náučné panely o vlkoch so vzdelávacou vitrínou, v ktorej návštevníci z blízka vidia repliku vlčej lebky, pazúra ako aj na porovnanie pazúry iných šeliem.

Zdroj: ZOO Bratislava

​"Po dokončení všetkých stavebných prác sme v apríli 2017 presťahovali naše vlky do nového prostredia. Vlky sme vypustili najskôr do kotercov v zázemí s klietkovým preddvorčekom a následne sme im sprístupnili aj malý aklimatizačný výbeh. Po niekoľkých dňoch aklimatizácie na nové prostredie boli vlky vypustené do veľkého výbehu. Spočiatku mali neistotu, strach a zároveň radosť z rozsiahleho priestoru. Na dobré sa však rýchlo zvyká a tak veľmi krátko po udomácnení sa v novom teritóriu začali naše vlky spokojne vyť..." dodala Chalupová.

(ms)

 

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie